با نام روشنفكرها و به كام لومپن ها

 هفته نامه وقت - اديب وحداني

... عمدتا از بد حادثه عده اي  وجود دارند كه از فهم نكات بديهي عاجزند يا گاه مانند فرهاد سوار بر موج هايي كه عمدتا خاستگاه لمپني دارند اما در عين حال از ظاهري روشنفكري هم برخوردارند.به اوج موسيقي در ايران مي رسند ،تلاششان پر ارج است و گاه  مانند فروغي پيش پاي عقايدشان خود خواسته قرباني مي شوند...مرگ هر كدامشان غمي است و تلاش ما بر اين كه از هيچ كس بت نسازيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيوگرافي .عكس .نامه ها

بريده جرايد .انتشارات

 

Copyright 2006 All rights reserved

استفاده غیر تجاری از محتویات سایت به شرط ذکر منبع آزاد است.

استفاده تجاری از مطالب سایت فقط با مجوز کتبی خانه فرهاد مهراد ممکن است.