1و2و3 پرسش

(مصاحبه روزنامه توس با فرهاد مهراد)

پس از بيست سال موفق به اجراي كنسرت در هتل شهر شديد.استقبال مردم چطور بود؟

اگر منظور تعداد تماشاگران است با توجه به كوچكي سالن چيزي معلوم نمي شود.

يعني هيچ خبري هم نشنيديد؟

مطلب اينجاست كه به جهت كمبود موسيقي هر برنامه اي مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

چرا بيشتر نوارهايي كه عرضه مي شود از ترانه هاي قديمي شماست؟گويا علاقه داريد همان قديمي ها را اجرا كنيد.

ابدا اينطور نيست ،شايد برعكس هم باشد .مثل نوار برف اتفاقا از همين كاست جديدتان برف هم استقبال خوبي شده است.

شما اينطور ميگوييد يا بنده اطلاعي ندارد ،برفرض صحت،باز تكرار همان مطلب است كه فروش احتمالي ،جهتش ركود و سكون بازار موسيقي است.

در مورد جشنواره موسيقي پاپ چه نظري داريد؟

هيچ خبري ندارم ،صاحب نظر هم نمي توانم باشم

كار جديد،كنسرت جديد؟

اگر خدا بخواهد شايد يكي دو آهنگ ،در غير اينصورت هيچ.

 

 

بيوگرافي .عكس .نامه ها

بريده جرايد .انتشارات

 

Copyright 2006 All rights reserved

استفاده غیر تجاری از محتویات سایت به شرط ذکر منبع آزاد است.

استفاده تجاری از مطالب سایت فقط با مجوز کتبی خانه فرهاد مهراد ممکن است.