بار گراني است بر شانه من

 محمود استاد محمد(بازيگر،نويسنده و كارگردان تاتر)

روزنامه حيات نو

... فرهاد مهراد موسيقيدان بود،پيانو و گيتار را خوب مي نواخت ،موسيقي كلاسيك را از رنسانس تا قرن بيستم مي شناخت ولي در حيطه موسيقي مدرن ،دانشي بسيط ،حسي جوشنده و نگاهي بديع داشت ، و البته ... خواننده هم بود.

فرهاد خواننده بود ،اما از امتيازات خوانندگي استفاده نمي كرد.ترانه هاي سياسي مي خواند ،اما ميراث خوار سياست نبود ، لاف سياسي نمي زد،دكان سياسي باز نمي كرد.از هيچ نمدي توقع هيچ كلاهي نداشت كه هيچ- حتي به كلاهي كه ديگران بر سر خودشان مي گذاشتند مي خنديد.

اگر نوار جمعه  [شبانه]آن زمان را ـ نه جمعه بعد از انقلاب اگر چاپ سالهاي پنچاه را پيدا كرديد مي بينيدكه ترانه سرا[آهنگساز] -با يك هيبت سياسي ترانه اش را تقديم كرده است به دكتر اسماعيل خويي ، آهنگساز [ترانه سرا] با يك شهامت مبارزاتي آهنگش را تقديم كرده است به دكتر غلامحسين ساعدي و فرهاد... براي آنكه در آن تقديم نامچه دكاتيري كم نياورد ،صدايش را تقديم كرده است به دكتر صلحي زاده و آن روزها دكتر صلحي زاده مشهورترين پزشك ترك اعتياد بود.

... وحدت سرود سنگرهاي خياباني سال 57 شد . مگر ممكن است طنين صداي فرهاد،در شبانگاهان سنگرهاي خياباني فراموش شده باشد؟ ولي شده بود.

اين ناممكن اتفاق افتاده بود و فرهاد نمي توانست براي سرود وحدت مجوز پخشب گيرد.مسئولان اداره موسيقي همان سنگريان سال 57- ديگر فرهاد را نمي شناختند، نمي خواستند وحدت را بشنوند  و فرهاد از اين امتناع سخت ، اين برخوردهاي سرد و يخين، دچار سرسام شده بود.

يكبار از او پرسيدم كه چه ميگويد؟ آن سنگر نشين امروز مدير شده،  با چه دليلي مجوز را امضا نميكند؟ فرهاد با همان تسخر سوزنده اش گفت:مي گويدح جيمي كلمه ترجيع ترانه را غلط تلفظ كرده اي . و عكس العمل فرهاد مهراد، كسي كه در تكلم زبان عرب بليغ بود، كسي كه عربي راب ا فصاحت حرف مي زد، چه مي توانست باشد؟

خداحافظ

خداحافظ اي صداي تبعيد شده به فراسوي ابرها...

اي طنين جاري در جريان جوي ها.

و شما را ،اي ريگ هاي غلتان در ته جوي،به راه و رفتار بي پايانتان سوگند، اگر در فراسوها،دشت دل انگيز صداقت،صداي ترنم پردردي را شنيديد...

به صاحب آن صدا بعد از سلام بگوييد:

بار گراني ست بر شانه هاي من

خجالت بيست سال خاموشي تو

 

 

بيوگرافي .عكس .نامه ها

بريده جرايد .انتشارات

 

Copyright 2006 All rights reserved

استفاده غیر تجاری از محتویات سایت به شرط ذکر منبع آزاد است.

استفاده تجاری از مطالب سایت فقط با مجوز کتبی خانه فرهاد مهراد ممکن است.