اشاره : آخرين ايرادي كه انتشار آلبوم خواب در بيداري را به تاخير انداخت مربوط بود به عكس خواننده كه در جلد اين اثر گنجانده شده بود.

مسئولين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي  معتقد بودند كه تصوير خواننده بسيار تلخ و غمگين است و مناسب انتشار نيست.

فرهاد  نيز در پاسخ  تصوير  غمگين تري به همراه نامه اي به شرح زير خطاب به آقاي سلمانيان ،معاون وزارتخانه،فرستاد.

 

جناب آقاي سلمانيان

با عرض تشكر از همكاري و مساعدتهاي شما،در مورد عكس كه مورد قبول واقع نشده،عكس ديگري همراه اين نامه هست كه به گمان مخلص از تصوير قبلي تلختر است  اما علي اي حال اميدوارم رد نشود.

نكته اي را لازم ميدانم به عرض برسانم و آن روح و هويت نوع موسيقي و علي الخصوص صداي بنده است كه كاملا نماينده خلقيات و روحيه صاحب صدا است و البته بد يا خوب هيچگونه شباهتي با ديگران ندارد و به ناچار اگر بفرض محال تصوير خوشي و خرمي هم مخلص در اختيار داشت نماينده واقعي بيست و هشت و نه سال جنس كار من نبود و اگر قبول كنيم كه سكه بي اعتبار زندگي دو روي تلخ و شيرين دارد(چه بخواهيم و چه نخواهيم) و هر كدام داراي مظاهر بي شمار،اين بنده هم يكي از مصاديق بارز روي تلخ سكه

عرض ديگري نيست ، ان شاءالله موفق و مؤيد باشيد

فرهاد مهراد

---

آقاي سلمانيان پس از رويت عكس جديد،مجوز انتشار عكس اول را صادر كردند.

 

بيوگرافي .عكس .نامه ها

بريده جرايد .انتشارات

 

Copyright 2006 All rights reserved

استفاده غیر تجاری از محتویات سایت به شرط ذکر منبع آزاد است.

استفاده تجاری از مطالب سایت فقط با مجوز کتبی خانه فرهاد مهراد ممکن است.