سلام

آقاي ابراهيم نبوي

 آيا عقيده نداريد كه : بچه افكندن به از شش ماهه آوردن جنين؟چه اشكالي دارد روزي نوشتن و چند روزي ننوشتن ؟ به عنوان مستوره چهل ستون 30 فروردين چيست؟طنز است؟فكاهه كامپيوتري است؟آمار و انفورماتيك است؟!(كه ستونهاي شما بيش از 50 درصد اينطوري!است)رفع تكليف است؟زاد آخرت است؟توشه دنيا است؟

و اينكه آيا ديواري كوتاهتر از ما ملت نيست  و آيا ميشود اخلاقا و از ملت مايه گذاشت  و مثلا آورد كه :ملت پررو شده،مردم غلط ميكنند،مردم نبايد پررو شوند؟بدون آنكه هيچ دردي دوا شود يا خاصيتي داشته باشد؟

و ديگر اينكه مدام اظهار علاقه به رئيس جمهور دقيقا تاثير برعكس دارد.آقاي نبوي!واقعا شما و روزنامه اين را نميدانيد؟واقعا نميدانيد كه وقتي كه واقعا لازم باشد اظهار علاقه و پشتيباني كرد با وجود اين همه تكرار و تكرار و تكرار وتا قيامت تكرار همه بي اثر خواهد شد؟آيا شما همين را ميخواهيد؟

و دست آخر اين روزنامه آزادگان چيست و كجا ايستاده است؟كه هر چه هست گريبانگير شما نيز هست

و ديگر اينكه:بنده از نام مستعار استفاده ميكنم كه پس از عمه بزرگوارم كه از همه بهتر نفرين ميكردم تنها چيزي است كه با اجازه آقاي رئيس جمهور برايم مانده

با احترام

ابوبكر ربابي

بيوگرافي .عكس .نامه ها

بريده جرايد .انتشارات

 

Copyright 2006 All rights reserved

استفاده غیر تجاری از محتویات سایت به شرط ذکر منبع آزاد است.

استفاده تجاری از مطالب سایت فقط با مجوز کتبی خانه فرهاد مهراد ممکن است.