سلام آقاي سردبير

موفق باشيد و عاقبتتان بخير،با توجه به سوء تفاهم تصوير چاپ شده در صفحه اول روزنامه شما از طرف وزير محترم فرهنگ، و علي الخصوص پاسخ شما،مايلم نكته اي را مطرح كنم كه البته چهار سال و اندي ديرتر گفته مي شود چون نمي دانستم به كه بايد گفت.

آن وقتها دوستي كتاب آخرين سفر شاه را لطفا به من داد ،در اواخر كتاب آمده است كه: دوستان اشرف پهلوي او را سايپا مي خواندند،بله،درست است،SAIPA!، كه ظاهرا نام شركت و ماشين رنو است و البته اين نام، يعني سايپا، مخفف كلمات زير است:

Son Altess Imperial Princess Ashraf.!!

همانطور كه توجه فرموديد كلمات بالا به زبان فرانسوي ميشود:

والاحضرت همايون شاهدخت اشرف

و اين نام و عنوان همچنان زينت بخش هزاران ماشين رنو و...است و حال يك سئوال:در طول اين نوزده سال ،يك مسئول امر ،يك سياستمدار و ... متوجه اين نكته نشده است؟

با آرزوي سلامتي و حسن عاقبت ان شاالله !

فرهاد مهراد

1377/3/15

 

 

بيوگرافي .عكس .نامه ها

بريده جرايد .انتشارات

 

Copyright 2006 All rights reserved

استفاده غیر تجاری از محتویات سایت به شرط ذکر منبع آزاد است.

استفاده تجاری از مطالب سایت فقط با مجوز کتبی خانه فرهاد مهراد ممکن است.